Driftinformation

Här visas all driftsinformation som är planerad i framtiden och avslutad, dock max 3 dagar. Vill ni komma åt all driftsinformation så kan ni titta i vår RSS Länken är här alternativt via denna sida där all information finns, denna sida kan vara tungladdad, all driftinfo

Planerade driftavbrott

Inga planerade driftavbott

Oplanerade driftavbrott

Inga oplanerade driftavbrott

Övrigt

Ingen övrig information